خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در کامرانیه

فروش کلنگی در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

780 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش ویلا در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

780 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش خانه در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

780 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

132 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش برج در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

180 متر

3 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش پنت هاوس در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

380 متر

6 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

200 متر

3 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

200 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش برج باغ در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

240 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش برج باغ در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

200 متر

3 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش برج باغ در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

180 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

125 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

فروش آپارتمان در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

132 متر

1 ميليارد و 452 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 95

فروش مغازه در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

173 متر

22 ميليارد تومان

تاريخ : 4 شهریور 95

فروش کلنگی در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

600 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 تیر 95

فروش برج در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

132 متر

1 ميليارد و 584 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 95

فروش آپارتمان در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

180 متر

3 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 95

فروش برج در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

200 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 95

فروش دفترکار در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

140 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 تیر 95

فروش آپارتمان در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

150 متر

2 ميليارد و 325 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 94

پیش فروش آپارتمان در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

180 متر

3 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 94

پیش فروش آپارتمان در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

120 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 94

فروش آپارتمان در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

270 متر

4 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

230 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 اردیبهشت 94

فروش برج باغ در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

240 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 اردیبهشت 94

پیش فروش برج در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

180 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

180 متر

3 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 94

فروش برج در کامرانیه ، تهران (شیبانی)

250 متر

3 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه