خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در درکه

فروش خانه در درکه ، تهران (اعرابی)

1000 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش کلنگی در درکه ، تهران (اعرابی)

1000 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش ویلا در درکه ، تهران (اعرابی)

1000 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

110 متر

890 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

130 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

100 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

معاوضه آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

250 متر

2 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

80 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

68 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

68 متر

445 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

60 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

65 متر

409 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

60 متر

372 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

60 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

محل های درکه ، منطقه 1
شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه