خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در درکه

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

134 متر

938 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

115 متر

748 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

102 متر

714 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش خانه در درکه ، تهران (کوهسار)

500 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در درکه ، تهران (کوهسار)

500 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش ویلا در درکه ، تهران (کوهسار)

500 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش ویلا در درکه ، تهران (کوهسار)

250 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در درکه ، تهران (کوهسار)

250 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

160 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش کلنگی در درکه ، تهران (کوهسار)

400 متر

5 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش کلنگی در درکه ، تهران (کوهسار)

175 متر

875 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

90 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

135 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

115 متر

1 ميليارد و 35 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

103 متر

875 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

176 متر

1 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

107 متر

749 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

102 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

120 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

135 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

70 متر

595 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

80 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

68 متر

578 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

55 متر

605 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

120 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

108 متر

702 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

144 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

104 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

108 متر

734 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

70 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

محل های درکه ، منطقه 1
شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه