خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در گیشا

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

160 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

102 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

106 متر

689 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

82 متر

524 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

78 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

65 متر

409 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

170 متر

1 ميليارد و 479 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

200 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

250 متر

2 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

98 متر

605 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

110 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

155 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

115 متر

851 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

92 متر

671 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه