خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در گیشا

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

80 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

98 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

86 متر

593 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

225 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 اسفند 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

150 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

58 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

66 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

79 متر

505 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

85 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

87 متر

556 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

90 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

130 متر

806 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

125 متر

787 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

175 متر

1 ميليارد و 225 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

150 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

104 متر

717 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

77 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

83 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

90 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

116 متر

858 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

110 متر

814 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

69 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

65 متر

481 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

85 متر

629 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فاضل)

104 متر

759 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه