خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در گیشا

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فروزانفر)

150 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فروزانفر)

88 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فروزانفر)

106 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فروزانفر)

78 متر

491 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش دفترکار در گیشا ، تهران (فروزانفر)

86 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش دفترکار در گیشا ، تهران (فروزانفر)

95 متر

617 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فروزانفر)

115 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فروزانفر)

87 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فروزانفر)

102 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فروزانفر)

122 متر

1 ميليارد و 37 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فروزانفر)

170 متر

1 ميليارد و 445 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فروزانفر)

178 متر

1 ميليارد و 388 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فروزانفر)

210 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 95

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه