خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

170 متر

1 ميليارد و 225 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

66 متر

363 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

57 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

112 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

136 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

59 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

102 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

103 متر

566 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

157 متر

1 ميليارد و 177 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای پارسا
09116535659
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

135 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

72 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

94 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

170 متر

1 ميليارد و 280 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

120 متر

876 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

90 متر

558 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

89 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

115 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

150 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

62 متر

254 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

91 متر

482 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

65 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

80 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

77 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

117 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

82 متر

459 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

91 متر

574 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

87 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

83 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

150 متر

705 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

68 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه