خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

87 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

91 متر

574 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

82 متر

459 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

117 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

77 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

80 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

65 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

91 متر

482 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

62 متر

254 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

150 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

96 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

133 متر

865 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

120 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

111 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

111 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

167 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

80 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

127 متر

787 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

97 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

70 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش دفترکار در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

80 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

92 متر

386 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش خانه در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

706 متر

6 ميليارد و 354 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

100 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

125 متر

712 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

75 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

56 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه