خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

150 متر

705 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

68 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

145 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

92 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

63 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

92 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

49 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

118 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

79 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای اشکان
09351519705
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

117 متر

725 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

66 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

66 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

120 متر

636 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

83 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

145 متر

1 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

145 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

87 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

91 متر

574 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

82 متر

459 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

117 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

77 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

80 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

65 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

91 متر

482 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

62 متر

254 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

150 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

96 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

133 متر

865 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه