خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

86 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

133 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

90 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

117 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای شاملو
09125300923
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

100 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

118 متر

637 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

91 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

116 متر

661 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

85 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

112 متر

672 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

115 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

110 متر

539 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

111 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

135 متر

837 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای ثروتی
09387501118
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

140 متر

763 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

89 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

90 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

79 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

59 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

77 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

120 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

140 متر

784 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

135 متر

742 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

122 متر

707 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

115 متر

502 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

112 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

87 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

91 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

87 متر

515 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه