خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش کلنگی در جنت آباد ، تهران (35متری)

198 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

68 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

78 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

82 متر

434.6 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

107 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در جنت آباد ، تهران (35متری)

105 متر

682.5 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش مغازه در جنت آباد ، تهران (35متری)

30 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

73 متر

350.4 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

99 متر

514.8 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

113 متر

649.75 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

81 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

65 متر

335 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

125 متر

687.5 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

146 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 95

فروش مستغلات در جنت آباد ، تهران (35متری)

70 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

82 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

180 متر

972 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

50 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

57 متر

245.1 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

125 متر

762.5 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان دفتر کار در جنت آباد ، تهران (35متری)

138 متر

828 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

60 متر

246 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

100 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

58 متر

261 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

120 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

110 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 95

فروش مغازه در جنت آباد ، تهران (35متری)

41 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

130 متر

635 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

50 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (35متری)

120 متر

696 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه