خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

114 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

68 متر

306 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

57 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

55 متر

238 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

111 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

90 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

135 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

107 متر

567 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

78 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

100 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

112 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

129 متر

710 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

152 متر

1 ميليارد و 48 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

157 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

120 متر

636 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

155 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

86 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

91 متر

464.1 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

156 متر

982.8 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

60 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

45 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

110 متر

605 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

147 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

67 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

155 متر

976.5 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

130 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

62 متر

322 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

101 متر

593 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

51 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

125 متر

662.5 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه