خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

85 متر

415 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

86 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

107 متر

492 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

94 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 دی 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای شاملو
09125300923
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

77 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

92 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

65 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

75 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

90 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

58 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

94 متر

441.8 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

93 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

139 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

65 متر

370.5 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای ثروتی
09387501118
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

105 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 18 آبان 95

فروش مغازه در جنت آباد ، تهران (شاهین)

30 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 18 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

133 متر

864.5 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

86 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

60 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

98 متر

421.4 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

127 متر

889 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

63 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

85 متر

442 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

94 متر

545.2 ميليون تومان

تاريخ : 5 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

98 متر

568.4 ميليون تومان

تاريخ : 5 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

86 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

135 متر

702 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

127 متر

673.1 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

155 متر

976.5 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

156 متر

982.8 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه