خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

66 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

113 متر

757.1 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

53 متر

286.2 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

105 متر

535.5 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

105 متر

640.5 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

93 متر

502.2 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

96 متر

499.2 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

94 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

90 متر

446 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

83 متر

415 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

150 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

96 متر

489.6 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

105 متر

640.5 ميليون تومان

تاريخ : 18 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

94 متر

564 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

127 متر

723.9 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

130 متر

611 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

106 متر

540.6 ميليون تومان

تاريخ : 12 مهر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

95 متر

465.5 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

80 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

127 متر

927.1 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

90 متر

477 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

105 متر

619.5 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

115 متر

644 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

100 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

62 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 10 شهریور 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

106 متر

540.6 ميليون تومان

تاريخ : 8 شهریور 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

86 متر

438.6 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

90 متر

445.5 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

103 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (بعثت)

120 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه