خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

105 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

129 متر

710 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

140 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

90 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

70 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

85 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

88 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

86 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

120 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای پارسا
09116535659
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

110 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

93 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

150 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

55 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

68 متر

272 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

76 متر

335 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

86 متر

379 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

88 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

82 متر

442 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

80 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

70 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

65 متر

357 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 آبان 95

فروش کلنگی در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

400 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 آبان 95

فروش کلنگی در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 آبان 95

فروش کلنگی در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

300 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 آبان 95

فروش کلنگی در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

170 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

55 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

57 متر

256 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

67 متر

302 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه