خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

54 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

68 متر

306 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

75 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

55 متر

238 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

75 متر

427 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

50 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

130 متر

740 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

118 متر

578 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

88 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

115 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

132 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

75 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 12 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

58 متر

319 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

141 متر

916 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

99 متر

415 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

75 متر

337 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

115 متر

575 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

105 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

129 متر

710 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

140 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

90 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

70 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

85 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

88 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

86 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

120 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

110 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

93 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

150 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

55 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه