خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

57 متر

226 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

83 متر

432 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

133 متر

612 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

88 متر

378 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

105 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

92 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

87 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

125 متر

562 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

87 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای پارسا
09116535659
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

52 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

65 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

86 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

107 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

140 متر

812 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

106 متر

636 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

77 متر

492 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

62 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

92 متر

368 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش دفترکار در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

55 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

57 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش دفترکار در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

65 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

61 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

140 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

75 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

91 متر

318 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

63 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

78 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

114 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

82 متر

344 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

120 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه