خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

70 متر

378 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

126 متر

567 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

61 متر

329 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

86 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای شاملو
09125300923
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

62 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

135 متر

878 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

60 متر

262 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

85 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

106 متر

590 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

102 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

93 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

110 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای ثروتی
09387501118
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

133 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

106 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

92 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

94 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

90 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

90 متر

446 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

92 متر

441 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

63 متر

264 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

125 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

124 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

142 متر

775 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

120 متر

696 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

120 متر

492 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

90 متر

351 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

80 متر

345 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه