خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

57 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

128 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

112 متر

590 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

65 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

145 متر

986 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

130 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

63 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

85 متر

467 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

120 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

65 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

74 متر

355 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

95 متر

475 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

100 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

70 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

135 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

151 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

180 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

85 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

66 متر

343 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

57 متر

226 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

83 متر

432 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

133 متر

612 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

88 متر

378 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

105 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

92 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

87 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

125 متر

562 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

87 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

52 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

65 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه