خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

81 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

86 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

65 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

60 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

52 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

87 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

50 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

125 متر

562 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

87 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

92 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

105 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

129 متر

709 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

87 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

102 متر

683 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش مستغلات در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

126 متر

2 ميليارد و 460 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

124 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

82 متر

451 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

141 متر

846 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

78 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

105 متر

593 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

70 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

88 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

137 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

55 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

60 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

140 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

100 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

125 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه