خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

55 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

65 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

64 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

83 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

70 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

100 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

89 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

73 متر

357.7 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

60 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

140 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

56 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

89 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

101 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

135 متر

823 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

58 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

90 متر

555 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

62 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

82 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

130 متر

710 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

127 متر

695 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

131 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

150 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

150 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

135 متر

820 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

105 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

89 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

77 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

89 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش مستغلات در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

113 متر

1 ميليارد و 356 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

175 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه