خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

86 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

175 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

91 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 دی 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای شاملو
09125300923
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

85 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

92 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

60 متر

262 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

89 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

175 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 آذر 95

فروش خانه در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

309 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش کلنگی در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

309 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش کلنگی در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

309 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

175 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای ثروتی
09387501118
فروش
جنت آباد

فروش مستغلات مغازه دفتر کار در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

150 متر

12 ميليارد تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

153 متر

780.3 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

177 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

182 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

176 متر

1 ميليارد و 20.8 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

85 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 29 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

176 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 29 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

150 متر

975 ميليون تومان

تاريخ : 29 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

57 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

90 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

118 متر

637.2 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

46 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

75 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 17 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

66 متر

303.6 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

85 متر

459 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه