خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

117 متر

526.5 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

82 متر

430.5 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

57 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای شاملو
09125300923
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان دفتر کار در جنت آباد ، تهران (لاله)

120 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

135 متر

783 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

105 متر

472.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

117 متر

526.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 آبان 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

110 متر

561 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

105 متر

646 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

115 متر

713 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش دفتر کار در جنت آباد ، تهران (لاله)

71 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای ثروتی
09387501118
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

93 متر

492.9 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 18 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

105 متر

اعلام نشده

تاريخ : 18 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 18 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

61 متر

246 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

63 متر

283.5 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

107 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 95

فروش آپارتمان دفتر کار در جنت آباد ، تهران (لاله)

130 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

85 متر

382.5 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

82 متر

434.6 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

136 متر

816 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

70 متر

295 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

66 متر

356.4 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

110 متر

561 ميليون تومان

تاريخ : 28 مهر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

105 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

125 متر

687.5 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه