خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

70 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

125 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

59 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

105 متر

472.5 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

70 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

92 متر

506 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش مغازه در جنت آباد ، تهران (لاله)

32 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

135 متر

823 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

58 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

90 متر

555 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

62 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

82 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

130 متر

710 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

127 متر

695 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

131 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

150 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

150 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

135 متر

820 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

105 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

117 متر

526.5 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

82 متر

430.5 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

57 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در جنت آباد ، تهران (لاله)

120 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

135 متر

783 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

105 متر

472.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

117 متر

526.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 آبان 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (لاله)

110 متر

561 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه