خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

90 متر

485 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

90 متر

481.5 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

125 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

100 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

100 متر

22 ميليارد تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

114 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 7 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

133 متر

665 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

75 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

92 متر

368 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

135 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

114 متر

535.8 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

90 متر

477 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

125 متر

625 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

67 متر

308.2 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

135 متر

634.5 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

96 متر

432 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

140 متر

658 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

87 متر

408.9 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

51 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

130 متر

611 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

92 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (زنجان)

18 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (حبیب الله)

147 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 95

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه