خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش دفترکار در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

158 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

60 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

146 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

146 متر

584 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

112 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

146 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

78 متر

358.8 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

58 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

100 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

64 متر

299 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

146 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

100 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

105 متر

472.5 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

126 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 5 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

30 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

146 متر

584 ميليون تومان

تاريخ : 14 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

146 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (پاک)

100 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

146 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

145 متر

812 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

146 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

112 متر

616 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

130 متر

539.5 ميليون تومان

تاريخ : 14 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

60 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

158 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

105 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

140 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

75 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

91 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاک)

108 متر

415 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه