خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش دفترکار در ستارخان ، تهران (خسرو)

80 متر

464 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

92 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

108 متر

634 ميليون تومان

تاريخ : 17 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

133 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

152 متر

684 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

120 متر

564 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

154 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

95 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

128 متر

768 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (خسرو)

230 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

170 متر

1 ميليارد و 71 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (خسرو)

250 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش دفتر کار در ستارخان ، تهران (خسرو)

80 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

38 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

152 متر

699.2 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (خسرو)

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 دی 95

فروش دفتر کار در ستارخان ، تهران (خسرو)

125 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (خسرو)

15 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 25 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

170 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (خسرو)

14 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

60 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (خسرو)

70 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 95

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (خسرو)

230 متر

2 ميليارد و 70 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش مستغلات دفتر کار در ستارخان ، تهران (خسرو)

50 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (خسرو)

15 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (خسرو)

80 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

77 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

63 متر

403.2 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش دفتر کار در ستارخان ، تهران (خسرو)

72 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه