خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

85 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

83 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش دفترکار در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

158 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

18 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

63 متر

270.9 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

61 متر

274.5 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

120 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

85 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

92 متر

414 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

74 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

40 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

67 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

85 متر

395 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

67 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

133 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

93 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

93 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

73 متر

408 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 94

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

170 متر

1 ميليارد و 343 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

130 متر

610 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

90 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 93

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه