خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش دفترکار در ستارخان ، تهران (توحید)

70 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (توحید)

16 متر

448 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

105 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

83 متر

456.5 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

82 متر

393.6 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

105 متر

493.5 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

78 متر

327.6 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 95

معاوضه کلنگی در ستارخان ، تهران (توحید)

132 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 95

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (توحید)

132 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

78 متر

436 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

76 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

138 متر

717.6 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

112 متر

588 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (توحید)

200 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 95

فروش دفتر کار در ستارخان ، تهران (توحید)

130 متر

877.5 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

122 متر

500.2 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 95

فروش دفتر کار در ستارخان ، تهران (توحید)

117 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 7 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

122 متر

646.6 ميليون تومان

تاريخ : 6 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

70 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

78 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

57 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

89 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

75 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

80 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

85 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

75 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

101 متر

353 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

105 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

93 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (توحید)

60 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه