خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (نیایش)

140 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (نیایش)

163 متر

896.5 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

125 متر

962.5 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

142 متر

894.6 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

99 متر

594 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

125 متر

962.5 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

96 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

110 متر

627 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

109 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

61 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 12 مهر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (نیایش)

84 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 12 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

175 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

85 متر

467.5 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

105 متر

651 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

142 متر

937.2 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

102 متر

485 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

115 متر

540.5 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

122 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 95

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه