خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

9 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

105 متر

787.5 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

105 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

160 متر

1 ميليارد و 280 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش دفتر کار در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

25 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

165 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

145 متر

710.5 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

165 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

115 متر

632.5 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

91 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

110 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

122 متر

671 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

104 متر

655.2 ميليون تومان

تاريخ : 13 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

76 متر

304 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

83 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

109 متر

539.55 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

93 متر

483.6 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

150 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

89 متر

373.8 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

100 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

116 متر

638 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

125 متر

687.5 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

140 متر

868 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

107 متر

481.5 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

87 متر

469.8 ميليون تومان

تاريخ : 14 امرداد 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

62 متر

3 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

128 متر

704 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

83 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 5 تیر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

80 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (برق آلستوم)

96 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 شهریور 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه