خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

80 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

500 متر

4 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

90 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

66 متر

363 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

66 متر

363 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

115 متر

632 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

65 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

130 متر

604.5 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

100 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

70 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 12 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

130 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

105 متر

714 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

105 متر

714 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

80 متر

368 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

135 متر

877.5 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

109 متر

501.4 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

112 متر

616 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

16 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 11 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

90 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 11 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

115 متر

632.5 ميليون تومان

تاريخ : 7 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

84 متر

369.6 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

105 متر

609 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

134 متر

737 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

74 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

74 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

145 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

150 متر

860 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

58 متر

359 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

103 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 94

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (سازمان آب)

130 متر

723 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه