خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

80 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 30 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

80 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

95 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش دفترکار در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

75 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 96

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

27 متر

1 ميليارد و 215 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

90 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

270 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

116 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

52 متر

270.4 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

91 متر

482.3 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

158 متر

1 ميليارد و 106 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش مغازه دفتر کار در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

27 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

93 متر

483.6 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

158 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

90 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

87 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

102 متر

612 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش دفترکار در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

60 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

68 متر

552 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

80 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

125 متر

875 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 95

فروش مستغلات مغازه در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

225 متر

5 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

90 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

12 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

95 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 9 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

112 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

81 متر

526.5 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

132 متر

778.8 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

52 متر

270.3 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه