خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

81 متر

475 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

64 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (پاتریس)

100 متر

685 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

144 متر

792 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

76 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

160 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

68 متر

374 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

75 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

70 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

مشاورین تخصصی ستارخان

عکس مشاور
آقای ایلیا
09128452876
فروش
ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

65 متر

292.5 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (پاتریس)

130 متر

845 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (پاتریس)

30 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

130 متر

689 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

200 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

165 متر

742.5 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

64 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

140 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (پاتریس)

119 متر

892.5 ميليون تومان

تاريخ : 5 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

88 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (پاتریس)

129 متر

838.5 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

105 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

97 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

93 متر

539.4 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

115 متر

632.5 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 95

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (شهرارا)

205 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

205 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

68 متر

374 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (پاتریس)

60 متر

324 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

135 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 4 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

105 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه