خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

65 متر

422 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

66 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

83 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

102 متر

408 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

80 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

67 متر

402 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

165 متر

858 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

97 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

90 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

116 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (کوکب)

95 متر

598.5 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 95

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (کوکب)

250 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

75 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

148 متر

888 ميليون تومان

تاريخ : 28 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

75 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

85 متر

365.5 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

60 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

107 متر

620.6 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

165 متر

858 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

90 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

75 متر

322.5 ميليون تومان

تاريخ : 10 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

101 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 7 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

83 متر

348.6 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (کوکب)

90 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

114 متر

672.6 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (کوکب)

28 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

77 متر

462 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

115 متر

747.5 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

76 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه