خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

102 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

150 متر

975 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

120 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

100 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (شهرارا)

190 متر

4 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

88 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

98 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

110 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

140 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

95 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

77 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش دفترکار در ستارخان ، تهران (شهرارا)

77 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (شهرارا)

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 دی 95

فروش خانه در ستارخان ، تهران (شهرارا)

205 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (شهرارا)

205 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

175 متر

965 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش کافی شاپ و رستوران در ستارخان ، تهران (شهرارا)

200 متر

4 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش کافی شاپ و رستوران در ستارخان ، تهران (شهرارا)

200 متر

4 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

97 متر

582 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (شهرارا)

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 آبان 95

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (شهرارا)

205 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 آبان 95

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (شهرارا)

350 متر

4 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

83 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

137 متر

890 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

150 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

75 متر

412 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

98 متر

539 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه