خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

67 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

92 متر

414 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

132 متر

796 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش مستغلات در ستارخان ، تهران (بهبودی)

80 متر

969 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

مشاورین تخصصی ستارخان

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
ستارخان

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (بهبودی)

40 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 7 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

130 متر

741 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (بهبودی)

74 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

71 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش مستغلات در ستارخان ، تهران (بهبودی)

60 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

135 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

115 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 2 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

67 متر

328.3 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

60 متر

247 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش مستغلات دفتر کار در ستارخان ، تهران (بهبودی)

54 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

62 متر

353.4 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

130 متر

741 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ستارخان ، تهران (بهبودی)

35 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (بهبودی)

13 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

131 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

58 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (بهبودی)

29 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

125 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

82 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

85 متر

484 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

110 متر

627 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

فروش مستغلات در ستارخان ، تهران (بهبودی)

112 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

125 متر

515 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

90 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه