خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

107 متر

568 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

77 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

95 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

88 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

90 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (دریان نو)

7 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

80 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (دریان نو)

29 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (دریان نو)

47 متر

1 ميليارد و 410 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

159 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

119 متر

690.2 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

138 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

138 متر

966 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

95 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

118 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

76 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

126 متر

705.6 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

138 متر

966 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

171 متر

718.2 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

136 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

135 متر

918 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

116 متر

565 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

80 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

120 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

140 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

93 متر

530.1 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

95 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

150 متر

975 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

107 متر

696 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

152 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 5 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه