خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش خانه در ستارخان ، تهران (شادمان)

178 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش ویلا در ستارخان ، تهران (شادمان)

178 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (شادمان)

178 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (شادمان)

167 متر

1 ميليارد و 586 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

95 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

97 متر

575 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

88 متر

422 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

160 متر

832 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

132 متر

796 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

58 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش مغازه در ستارخان ، تهران (شادمان)

115 متر

1 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

64 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش مستغلات دفتر کار در ستارخان ، تهران (شادمان)

63 متر

2 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

77 متر

415 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

85 متر

459 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

73 متر

394 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

97 متر

523 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

99 متر

455.4 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

132 متر

607.2 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

120 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش دفتر کار در ستارخان ، تهران (شادمان)

150 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

140 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

109 متر

534.1 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

127 متر

635 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش مستغلات در ستارخان ، تهران (شادمان)

68 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

88 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

105 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه