خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

78 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

125 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

94 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

54 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

75 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

99 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

109 متر

534.1 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

127 متر

635 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش مستغلات در ستارخان ، تهران (شادمان)

68 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

مشاورین تخصصی ستارخان

عکس مشاور
آقای ایلیا
09128452876
فروش
ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

88 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

105 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

103 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

84 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

87 متر

415 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

95 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

71 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 2 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

103 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

140 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

135 متر

742.5 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

89 متر

452 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

50 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

88 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

98 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

94 متر

409 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

94 متر

413 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

117 متر

573.3 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

85 متر

467.5 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

100 متر

499 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

89 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه