خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در قیطریه

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش کلنگی در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

560 متر

7 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

160 متر

1 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش کلنگی در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

560 متر

7 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

105 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

143 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

133 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

100 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش برج باغ در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

155 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

135 متر

1 ميليارد و 282 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

155 متر

1 ميليارد و 627 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

140 متر

1 ميليارد و 820 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

120 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

170 متر

1 ميليارد و 445 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

135 متر

1 ميليارد و 579 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

135 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

210 متر

2 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

150 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

168 متر

2 ميليارد و 352 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 95

معاوضه آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

77 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

88 متر

775 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

95 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

150 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

172 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

180 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

105 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

125 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه