خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در قیطریه

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

220 متر

2 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 22 آذر 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

123 متر

984 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

140 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (جهانتاب)

107 متر

856 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

122 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

164 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

170 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

245 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

105 متر

805 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

144 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

90 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

120 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

88 متر

906 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

105 متر

1 ميليارد و 228 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

220 متر

2 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

130 متر

1 ميليارد و 235 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

160 متر

1 ميليارد و 792 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

150 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

110 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 94

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمی)

115 متر

885 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه