خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

116 متر

464 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

59 متر

241 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

130 متر

676 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

57 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

444 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

58 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

58 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

115 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

105 متر

565 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

56 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

145 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

148 متر

1 ميليارد و 205 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

145 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

65 متر

342 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

70 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

104 متر

613 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

60 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

62 متر

322 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

118 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

130 متر

754 ميليون تومان

تاريخ : 5 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

80 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه