خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

444 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

69 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

95 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

125 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

53 متر

275 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

70 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

72 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

205 متر

1 ميليارد و 476 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

120 متر

696 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

88 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

64 متر

359 ميليون تومان

تاريخ : 2 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

77 متر

435.05 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

51 متر

311.1 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

87 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش مغازه در پونک ، تهران (عدل)

38 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

123 متر

738 ميليون تومان

تاريخ : 22 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

57 متر

342 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

74 متر

384.8 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

97 متر

533.5 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

60 متر

324 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

58 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

56 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

71 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

55 متر

275 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

115 متر

724.5 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

71 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

67 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

64 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

135 متر

877.5 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

88 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه