خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

68 متر

442 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

108 متر

702 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

90 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

99 متر

643 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

مشاورین تخصصی پونک

عکس مشاور
خانم بیگی
09199091519
فروش
پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

84 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

57 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

57 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

57 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش مغازه در پونک ، تهران (عدل)

98 متر

5 ميليارد و 390 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

100 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

162 متر

1 ميليارد و 166 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

124 متر

860 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

107 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

90 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

74 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

132 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش مغازه در پونک ، تهران (عدل)

33 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

83 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

95 متر

665 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

135 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

73 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

122 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

135 متر

877.5 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

88 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

444 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

69 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

95 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

125 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

53 متر

275 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه