خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

85 متر

544 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

117 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

95 متر

4 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

116 متر

464 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

130 متر

676 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

70 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

65 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

100 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

146 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

220 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

144 متر

1 ميليارد و 8 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

115 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش مغازه در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

25 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

140 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

444 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

444 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

75 متر

412.5 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

70 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

63 متر

357 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

124 متر

762.6 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

148 متر

1 ميليارد و 184 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

80 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (میرزابابایی)

157 متر

1 ميليارد و 287 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

75 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

115 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

119 متر

731.85 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

145 متر

797.5 ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

165 متر

1 ميليارد و 270.5 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

120 متر

696 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه