خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

444 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

444 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

75 متر

412.5 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

70 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

63 متر

357 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

124 متر

762.6 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

148 متر

1 ميليارد و 184 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

80 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (میرزابابایی)

157 متر

1 ميليارد و 287 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

75 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

115 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

119 متر

731.85 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

145 متر

797.5 ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

165 متر

1 ميليارد و 270.5 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

120 متر

696 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش کلنگی در پونک ، تهران (سردارجنگل شمالی)

250 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

66 متر

442.2 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

64 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 13 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

134 متر

884.4 ميليون تومان

تاريخ : 12 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

62 متر

327 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

145 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

148 متر

1 ميليارد و 205 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

90 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

125 متر

775 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

150 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

165 متر

1 ميليارد و 155 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

150 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 11 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

156 متر

1 ميليارد و 201.2 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه