خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (میرزابابایی)

132 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (میرزابابایی)

132 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (میرزابابایی)

67 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (میرزابابایی)

67 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش دفترکار در پونک ، تهران (میرزابابایی)

138 متر

1 ميليارد و 311 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش دفترکار در پونک ، تهران (میرزابابایی)

65 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش مستغلات مغازه در پونک ، تهران (میرزابابایی)

120 متر

17 ميليارد تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

444 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش دفتر کار در پونک ، تهران (میرزابابایی)

155 متر

1 ميليارد و 705 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش مغازه در پونک ، تهران (میرزابابایی)

200 متر

16 ميليارد تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در پونک ، تهران (میرزابابایی)

155 متر

1 ميليارد و 705 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (میرزابابایی)

157 متر

1 ميليارد و 287 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در پونک ، تهران (میرزابابایی)

85 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 29 آبان 95

فروش دفتر کار در پونک ، تهران (میرزابابایی)

140 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (میرزابابایی)

59 متر

365.8 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 95

فروش آپارتمان دفتر کار در پونک ، تهران (میرزابابایی)

85 متر

935 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نیاززاده)

173 متر

1 ميليارد و 297 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (مقدس اردبیلی)

157 متر

1 ميليارد و 177 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (میرزابابایی)

59 متر

365.8 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 95

فروش دفتر کار در پونک ، تهران (میرزابابایی)

85 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 25 آذر 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (میرزابابایی)

85 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 25 آذر 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (میرزابابایی)

120 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 9 شهریور 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (میرزابابایی)

74 متر

449 ميليون تومان

تاريخ : 12 امرداد 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (میرزابابایی)

80 متر

496 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (میرزابابایی)

86 متر

473 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه