خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

444 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل شمالی)

95 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

90 متر

405 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

75 متر

382 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

57 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

95 متر

541 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

110 متر

627 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

120 متر

696 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

98 متر

607 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

110 متر

704 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

103 متر

618 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

103 متر

638 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

100 متر

610 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

105 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

110 متر

671 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

100 متر

610 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

97 متر

601 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

110 متر

649 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

90 متر

567 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

122 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

90 متر

567 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

100 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

86 متر

369 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل شمالی)

58 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل جنوبی)

60 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه