خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

86 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

118 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

87 متر

496 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

135 متر

810 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

96 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

65 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

76 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

87 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

87 متر

539.4 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

160 متر

1 ميليارد و 152 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

120 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

73 متر

335 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش مستغلات در پونک ، تهران (بهار)

122 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 22 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

100 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

135 متر

749 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

95 متر

598.5 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

107 متر

785 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

107 متر

802.5 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

90 متر

558 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

74 متر

379 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

80 متر

518.4 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

80 متر

496 ميليون تومان

تاريخ : 6 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

80 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 5 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

100 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

75 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

93 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه