خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

100 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

70 متر

398 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

68 متر

482 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

69 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

48 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

145 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

92 متر

533.6 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

444 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

85 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

92 متر

598 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

64 متر

352 ميليون تومان

تاريخ : 18 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

120 متر

672 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

75 متر

457 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

75 متر

458 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

88 متر

537 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

122 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

84 متر

319 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

125 متر

712.5 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

80 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

85 متر

433 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

80 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

57 متر

205 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

68 متر

295 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

70 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

80 متر

344 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

90 متر

486 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

105 متر

577 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

110 متر

583 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه