خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

58 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

54 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

118 متر

590 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

145 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

103 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 2 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

60 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

145 متر

1 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

70 متر

434 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

132 متر

1 ميليارد و 16.4 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

130 متر

676 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

74 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

85 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

95 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

118 متر

590 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

68 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

93 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

95 متر

551 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

58 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

115 متر

747.5 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

93 متر

530.1 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

65 متر

481 ميليون تومان

تاريخ : 18 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

78 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

95 متر

551 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 95

فروش آپارتمان دفتر کار در پونک ، تهران (نفت)

127 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

58 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 3 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

96 متر

422 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

96 متر

423 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

118 متر

590 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

98 متر

539 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

93 متر

530.1 ميليون تومان

تاريخ : 14 مهر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه