خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

61 متر

317 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

110 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

123 متر

738 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

57 متر

356 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

88 متر

515 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

89 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

77 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

80 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

90 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

100 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

85 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

82 متر

500.2 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

69 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

98 متر

610 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

118 متر

590 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

95 متر

684 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

100 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

135 متر

810 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

58 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

54 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

118 متر

590 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

145 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

103 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 2 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

60 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

145 متر

1 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

70 متر

434 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

132 متر

1 ميليارد و 16.4 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

130 متر

676 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

74 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه