خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

70 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

69 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

56 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

220 متر

1 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

180 متر

1 ميليارد و 620 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

140 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

98 متر

588 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

186 متر

1 ميليارد و 674 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

200 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

145 متر

1 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

130 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

100 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

140 متر

742 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

125 متر

662 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

68 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

62 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

64 متر

307 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اقبال پور)

76 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه