خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

90 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

135 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

104 متر

686.4 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

60 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

50 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

130 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

140 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

60 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

96 متر

575 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

118 متر

826 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در پونک ، تهران (همیلا)

103 متر

824 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

68 متر

408 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

66 متر

408 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

56 متر

378 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

147 متر

1 ميليارد و 234 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

150 متر

1 ميليارد و 234 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

79 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

90 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

75 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

125 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

113 متر

881.4 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

105 متر

577.5 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

111 متر

595 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

77 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

130 متر

975 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

68 متر

578 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

85 متر

620.5 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

55 متر

346.5 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

140 متر

1 ميليارد و 22 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

59 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه