خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

62 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

72 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

60 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

123 متر

799 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

60 متر

295 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

160 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

80 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

188 متر

1 ميليارد و 692 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

160 متر

1 ميليارد و 280 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

145 متر

1 ميليارد و 232.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

85 متر

552.5 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

61 متر

362.95 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

69 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

75 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

444 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

87 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

104 متر

686.4 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

135 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

60 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

50 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

130 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

140 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

60 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

96 متر

575 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

90 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

118 متر

826 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در پونک ، تهران (همیلا)

103 متر

824 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

68 متر

408 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

66 متر

408 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه