خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

72 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

130 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

72 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

118 متر

944 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

98 متر

735 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

130 متر

845 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

140 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

220 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

مشاورین تخصصی پونک

عکس مشاور
آقای اشکان
09351519705
فروش
پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

200 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

120 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

53 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

444 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

100 متر

710 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

110 متر

756 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

345 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

345 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

64 متر

352 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

83 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

73 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

108 متر

756 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

100 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

73 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

75 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

148 متر

970 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

107 متر

785 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

91 متر

683 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه