خرید و فروش آپارتمان، ويلا، کلنگي و زمين در پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

444 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

100 متر

710 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

110 متر

756 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

345 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

345 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

64 متر

352 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

83 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

73 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

108 متر

756 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

100 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

73 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

75 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

148 متر

970 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

107 متر

785 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

91 متر

683 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

100 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 شهریور 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

56 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

147 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (پاک اندیشان)

130 متر

884 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

70 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

70 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

74 متر

347 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

116 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش مغازه در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

37 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 امرداد 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

57 متر

399 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه