خرید و فروش آپارتمان در فاطمی

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

120 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

143 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

250 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

59 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

80 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

81 متر

526 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

143 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

90 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

125 متر

875 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

81 متر

307 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

54 متر

307 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

124 متر

868 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

125 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

81 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

104 متر

1 ميليارد و 162 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

284 متر

1 ميليارد و 278 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

72 متر

453 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

250 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

80 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

127 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

85 متر

391 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

85 متر

518 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

80 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

132 متر

924 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

130 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

65 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

80 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (پروین اعتصامی)

83 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران (پروین اعتصامی)

69 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

107 متر

535 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه