خرید و فروش آپارتمان در میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

182 متر

3 ميليارد و 239 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

118 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

500 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

200 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

147 متر

3 ميليارد و 528 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

186 متر

2 ميليارد و 883 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

151 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

175 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

71 متر

1 ميليارد و 313 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

75 متر

890 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

275 متر

907 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

190 متر

3 ميليارد و 135 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

160 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

160 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

127 متر

2 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

95 متر

1 ميليارد و 615 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

43 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

182 متر

2 ميليارد و 912 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

175 متر

2 ميليارد و 625 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

150 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

200 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

200 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

186 متر

2 ميليارد و 604 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

500 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

193 متر

2 ميليارد و 895 ميليون تومان

تاريخ : 9 امرداد 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

151 متر

1 ميليارد و 963 ميليون تومان

تاريخ : 9 امرداد 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه