خرید و فروش آپارتمان در میرداماد

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

136 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

151 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

155 متر

3 ميليارد و 565 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

246 متر

6 ميليارد و 519 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

147 متر

4 ميليارد و 116 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 955 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 980 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 610 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

42 متر

1 ميليارد و 470 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

155 متر

3 ميليارد و 720 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

126 متر

2 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

145 متر

5 ميليارد و 220 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

75 متر

890 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

100 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

71 متر

1 ميليارد و 313 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

70 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

160 متر

3 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

128 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 820 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

182 متر

3 ميليارد و 239 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

118 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

500 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

200 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

147 متر

3 ميليارد و 528 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

186 متر

2 ميليارد و 883 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

151 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

175 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه