خرید و فروش آپارتمان در ظفر

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

53 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

112 متر

1 ميليارد و 624 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

62 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

71 متر

1 ميليارد و 405 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

94 متر

1 ميليارد و 880 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

100 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

143 متر

2 ميليارد و 259 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

143 متر

2 ميليارد و 259 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

108 متر

2 ميليارد و 808 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

277 متر

6 ميليارد و 371 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

114 متر

1 ميليارد و 596 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

75 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

85 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

72 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

250 متر

3 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

61 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

61 متر

793 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

175 متر

4 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

161 متر

2 ميليارد و 817 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

111 متر

1 ميليارد و 665 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

62 متر

475 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

60 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

120 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه