خرید و فروش آپارتمان در ظفر

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

61 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

61 متر

793 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

175 متر

4 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

161 متر

2 ميليارد و 817 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

111 متر

1 ميليارد و 665 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

62 متر

475 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

60 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

120 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

143 متر

2 ميليارد و 145 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

85 متر

595 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

133 متر

1 ميليارد و 995 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

199 متر

3 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

87 متر

1 ميليارد و 244 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

21 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

161 متر

2 ميليارد و 656 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

48 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

277 متر

4 ميليارد و 432 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

160 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 7 امرداد 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

141 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

111 متر

1 ميليارد و 332 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

80 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 97

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

90 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه