خرید و فروش آپارتمان در مینی سیتی

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران (ارتش)

95 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران (اوشان)

128 متر

1 ميليارد و 24 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران (ارتش)

173 متر

1 ميليارد و 38 ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 95

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران (شهرک قائم)

165 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 95

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران

156 متر

1 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران

110 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 93

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران

135 متر

625 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 93

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران

78 متر

436 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 93

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران

145 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 93

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران

145 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 93

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران

132 متر

858 ميليون تومان

تاريخ : 30 تیر 92

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران

85 متر

663 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 92

پیش فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران

73 متر

547 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 92

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران

134 متر

1 ميليارد و 5 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 92

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران

98 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 اردیبهشت 92

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران

131 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 92

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران

157 متر

1 ميليارد و 4 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 92

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران

100 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 92

فروش آپارتمان در مینی سیتی ، تهران

130 متر

832 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 92

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

محل های مینی سیتی ، منطقه 1
شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه