خرید و فروش آپارتمان در شهرآرا

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 196 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

121 متر

1 ميليارد و 149 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 207 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

99 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

105 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

95 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

128 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

127 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

120 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 246 ميليون تومان

تاريخ : 6 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

78 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 134 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

91 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

125 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

97 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

103 متر

515 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 348 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 312 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

70 متر

574 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

148 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

116 متر

695 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

133 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

110 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

90 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

125 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

105 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

131 متر

1 ميليارد و 179 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

93 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

90 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

محل های شهرآرا ، منطقه 2
شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه