خرید و فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

88 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

97 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 7 آبان 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

70 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

67 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

66 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

75 متر

247 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

103 متر

515 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

103 متر

448 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

223 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

75 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

70 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

52 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

90 متر

468 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

77 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

91 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

67 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

85 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

55 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

82 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

50 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

49 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

132 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

92 متر

395 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

95 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

63 متر

378 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

58 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

91 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (زارع پور )

60 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (دانشگاه)

96 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه