خرید و فروش آپارتمان در مطهری

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

118 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

52 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

65 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

78 متر

1 ميليارد و 14 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

43 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

142 متر

1 ميليارد و 931 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

104 متر

978 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

165 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

165 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

103 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

152 متر

1 ميليارد و 824 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

103 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 495 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 495 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

53 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

188 متر

2 ميليارد و 538 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

58 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

121 متر

907 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

181 متر

1 ميليارد و 357 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 21 امرداد 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 595 ميليون تومان

تاريخ : 20 امرداد 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 595 ميليون تومان

تاريخ : 20 امرداد 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 595 ميليون تومان

تاريخ : 20 امرداد 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 485 ميليون تومان

تاريخ : 20 امرداد 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

142 متر

1 ميليارد و 917 ميليون تومان

تاريخ : 20 امرداد 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

80 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 20 امرداد 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

168 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 20 امرداد 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 20 امرداد 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 20 امرداد 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه