خرید و فروش آپارتمان در ولنجک

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

93 متر

2 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

94 متر

2 ميليارد و 538 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

103 متر

2 ميليارد و 729 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

370 متر

16 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

165 متر

4 ميليارد و 290 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

140 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

94 متر

2 ميليارد و 632 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

148 متر

3 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

139 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

175 متر

4 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

88 متر

2 ميليارد و 112 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

100 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

85 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

178 متر

4 ميليارد و 984 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

93 متر

2 ميليارد و 325 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

230 متر

8 ميليارد و 970 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

147 متر

5 ميليارد و 439 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

115 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

101 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

125 متر

3 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

175 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

155 متر

5 ميليارد و 425 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

118 متر

2 ميليارد و 6 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

125 متر

3 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

138 متر

4 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

125 متر

2 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

200 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

118 متر

2 ميليارد و 6 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

133 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

165 متر

4 ميليارد و 455 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه